Igal seadmel, iga makse.

EveryPay on püsivas arengus.
Kasva koos meiega!

Privaatsustingimused

EveryPay AS (registrikood: 12280690, asukoht: Kalasadama 4, 10125 , Tallinn, edaspidi EveryPay või meie) pakub kaardimakse-lahendusi nii pankadele, finantsteenuseid pakkuvatele ettevõtetele, online äridele kui laiemaks arvelduste haldamiseks. Need on teenused, mis on suunatud eranditult juriidilistele isikutele ehk ettevõtetele (B2B). See tähendab, et puutume füüsiliste isikute andmetega ehk isikuandmetega kokku väga vähesel määral. Osutame oma teenuseid selliselt, et võimaldame meie koostööpartneriks olevatel pankadel läbi EveryPay süsteemi pakkuda ettevõtetele makseteenuseid. Maksekaartide e-kaubanduse teenindamise leping sõlmitakse ettevõtte ja panga vahel.

Oma teenuseid osutades puutume peamiselt kokku ettevõtte esindaja, töötaja (edaspidi kontaktisik) isikuandmetega, kui kontaktisik pöördub meie poole ettevõtte nimel:

  • EveryPay veebilehel oleva „Küsi pakkumist“ vormi kaudu pakkumise saamiseks;
  • EveryPay veebilehel oleva „Võta ühendust“ vormi kaudu info saamiseks;
  • telefoni või e-posti teel.

Sel viisil satuvad meie käsutusse peamiselt järgmised kontaktisiku isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ja telefoninumber. Kuna meie teenus on suunatud ettevõtetele, siis eeldame, et kontaktisik kasutab meiega suhtlemisel tööalast e-posti aadressi. Kuna osutame teenuseid pankade vahendusel, siis edastame EveryPay veebilehe kaudu kontakteerunud ettevõtete (sh nende kontaktisiku) andmed pangale, kui ettevõte on pakkumise aktsepteerinud ja andmete edastamisega pangale nõustunud. Kui ettevõtte ja panga vahel on leping sõlmitud, siis töötame meie edasi vastavalt pangaga sõlmitud kokkulepetele ja töötleme isikuandmeid panga volitatud töötlejana vastava lepingu alusel.  

Kui ettevõtte ja panga vahel lepingut ei sõlmita, siis hoiame ettevõtte kontaktisiku andmeid nii kaua kui see on vajalik andmete töötlemise eesmärgi täitmiseks.

Kasutame ettevõtte kontaktisiku e-posti aadressi ka turunduslikel eesmärkidel, nt reklaami ja pakkumiste edastamiseks. Edasistest pakkumistest ja reklaamist saab loobuda vajutades igakordse postituse jaluses olevat „loobu teenusest“ linki.

Kokkuvõttes, kasutame kontaktisiku andmeid ainult seetõttu, et ta esindab ettevõtet ning ainult sellises ulatuses, et tagada EveryPay teenuse kvaliteetne osutamine (sh. ettevõttele panga vahendusel tellitud makselahenduse teenuse).

Ettevõtte kontaktisikute isikuandmeid töötleme peamiselt pankade poolt meile kui volitatud töötajale antud juhiste ja pankadega sõlmitud lepingute kohaselt ning teatud juhtudel ka EveryPay õigustatud huvi alusel (turunduslike teadete edastamine ettevõttele, ettevõtte esmastele päringutele vastamine ja muu tegevus enne ettevõtte ja panga vahelise lepingu sõlmimist).

Küsi personaalset pakkumist EveryPay’ga alustamisel!